La vida

Cada llàgrima és una lliçó apresa.
Cada lliçó apresa, un pas endavant.
Cada pas endavant, una nova experiència.
Cada nova experiència, una llàgrima.