Massa tard

Quan tot sembla llum
i res no t'ofega,
apareix la por
el dubte batega.

No sents una veu
que bé t'aconsella:
"Deixa passar el temps,
no corris, espera".

Ara és massa tard,
i mires enrere.
Ja no tornarà
la llum a ser el que era.